Kategorie

Produkty

BLUTOXOLPłynny koncentrat myjąco-dezynfekcyjny dla obszaru spożywczego


WŁAŚCIWOŚCI
Alkaliczny, szybkodziałający środek do dezynfekcji kuchni. Umieszczony w wykazie DVG (Niemieckiego Stowarzyszenia Medycyny Weterynaryjnej) dla badań w temp. 20 °C i 10 °C. Dlatego nadaje się także do pomieszczeń chłodniczych. Usuwa tłuszcze, oleje i białko pochodzenia roślinnego i zwierzęcego przy równoczesnej dezynfekcji. Wolny od substancji zapachowych. Skuteczny wobec bakterii salmonelli i listerii. Spełnia wymogi norm europejskich: EN 1040, EN 1275, EN 1276 i EN 13697. Zaświadcza się o braku zastrzeżeń co do stosowania ww. produktu w obszarze spożywczym.


OBSZAR ZASTOSOWANIA
Do mycia i dezynfekcji wodo- i zasadoodpornych podłóg, ścian i powierzchni roboczych w zakładach przemysłu spożyczego. Nie stosować do powierzchni wrażliwych na zasady!


SPOSÓB UŻYCIA
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie środka.


Mycie bieżące (Mycie dezynfekujące): 
Dozowanie: patrz tabela.


Mycie gruntowne (Dezynfekcja z szorowaniem):
Maszyna jednotarczowa i odkurzacz wodny. 400 ml na 8 L zimnej wody.


Metoda mycia pianą: 1 doza (główka dozująca) = 25 ml
500 ml butelkę ze spryskiwaczem pianowym napełnić zimną wodą do zaznaczonego miejsca i dodać 1 dozę Blutoxolu. Ściereczkę zwykłą lub z mikrofazy pokryć pianą i czyścić nią powierzchnię. Zabrudzoną ściereczkę wypłukać w wodzie. Powierzchnie mające bezpośredni kontakt z art. spożywczymi należy po przeprowadzeniu mycia dezynfekującego koniecznie spłukać wodą pitną (8 L na m2). W przypadku nawarstwionych zabrudzeń tłuszczowych i białkowych Blutoxol w odpowiednim stężeniu (zimny) nanieść na powierzchnię i szorować podłogę maszyną z gorącą wodą w zbiorniku.Obszar mało obciążony
BakteriobójczyGrzybobójczy
30 min.60 min.30 min.60 min.
Art. spożywcze pochodzenia zwierzęcego oprócz mleka włącznie z kuchniami przemysłowymi.
3,0 V-%
(30 ml w 1 L wody)
2,5 V-%
(25 ml w 1 L wody)
1,5 V-%
(15 ml w 1 L wody)
0,5 V-%
(5 ml w 1 L wody)
Mleko i produkty mleczne
3,0 V-%
(30 ml w 1 L wody)
2,5 V-%
(25 ml w 1 L wody)
1,5 V-%
(15 ml w 1 L wody)
0,5 V-%
(5 ml w 1 L wody)
Obszar bardzo obciążony
BakteriobójczyGrzybobójczy
30 min.60 min.30 min.60 min.
Art. spożywcze pochodzenia zwierzęcego oprócz mleka włącznie z kuchniami przemysłowymi.
4,5 V-%
(45 ml w 1 L wody)
3,5 V-%
(35 ml w 1 L wody)
1,5 V-%
(15 ml w 1 L wody)
1,5 V-%
(15 ml w 1 L wody)
Mleko i produkty mleczne
3,0 V-%
(45 ml w 1 L wody)
2,5 V-%
(35 ml w 1 L wody)
1,5 V-%
(15 ml w 1 L wody)
1,5 V-%
(15 ml w 1 L wody)

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego stosowania produktu. Płyn do mycia dezynfekującego stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przed użyciem zapoznać się z oznakowaniem produktu i dołączoną ulotką.

Kryteria testoweStężenieCzas działaniaSkuteczność
EN 1040 (bakteriobójczy) Faza 1 Test bazowy1 % (100 ml) w 10 L wody5 min.Pseudomonas aeruginosa, Staphylococus aureus
EN 1275 (drożdżobójczy) Faza 1 Test bazowy1 % (100 ml) w 10 L wody5 min.Candida albicans
EN 1276 (bakteriobójczy), Faza 2 / etap 12% (200 ml) w 10 L wody5 min.Pseudomonas aeruginosa, Staphylococus aureus (włącznie z MRSA), Escherichia coli, Enterococus hirae
EN 13697 (bakteriobójczy), Faza 2 I etap 2 z niewielkim (clean conditions) organicznym obciążeniem i wysokim (dirty conditions) organicznym obciążeniem5% (500 ml) w 10 L wody30 min.Pseudomonas aeruginosa, Staphylococus aureus (włącznie z MRSA), Escherichia coli, Enterococus hirae, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium
EN 13697 (drożdżobójczy), Faza 2 I etap 2 z nieznacznym (clean conditions) organicznym obciążeniem i wysokim (dirty conditions) organicznym obciążeniem3% (300 ml) w 10 L wody
2 % (200 ml) w 10 L wody
4% (400 ml) w 10 L wody
3 % (300 ml) w 10 Lwody
15 min.
30 min.
15 min.
30 min.
Candida albicans leilik.

ZUŻYCIE NA M2
Mycie dezynfekujące: 0,4-3,6 ml w zależności od zastosowanego stężenia Dezynfekcja z szorowaniem: 16 ml
Metoda mycia pianą: 0,3-1 ml


SKŁAD (wg 648/2004/WE)
W 100 g zawarte są substancje czynne:
2,4 g chlorek didecylodimetyloamoniowy,
1,9 g chlorek benzylodimetyloalkiloamoniowy
Pozostałe składniki (wg 648/2004/VVE): niejonowe związki powierzchniowo-czynne <5 °/0, sole organiczne i nieorganiczne, barwniki.
pH (koncentratu): ok. 13 pH
(roztworu roboczego): ok. 12,5


Xi, Drażniący w koncentracie;
N, Niebezpieczny dla środowiska w koncentracie
R 38 Działa drażniąco na skórę.
R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R 50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S 37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.


Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! 


Zamawiam BEZPŁATNY i niezobowiązujący pokaz urządzenia BLUTOXOL

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.