Kategorie

Produkty

ProMop?-DES-AF-K

Płynny środek dezynfekcyjny w koncentracie wolny od aldehydów do zastosowania w systemie ProMop


WŁAŚCIWOŚCI
ProMop-DES-AF-K jest specjalnym środkiem dezynfekcyjnym w koncentracie opracowany do zastosowania w systemie ProMop. Produkt przeznaczony jest do dezynfekcyjnego prania i preparowania tekstylnych mopów oraz ścierek przy pomocy roztworu dezynfekcyjnego. ProMop-DES-AF-K jest dozowany automatycznie w procesie prania w systemie ProMop w kombinacji z komponentem czyszczącym ProMop-CLEAN. Za pomocą ProMop-DES-AF-K mopy i ścierki są dezynfekowane podczas prania zasadniczego a podczas ostatniego płukania preparowane roztworem czyszcząco-dezynfekcyjnym i w ten sposób przygotowane do dalszego użycia. ProMop-DES-AF-K posiada szerokie mikrobiologiczne spektrum działania wobec bakterii i grzybów oraz HBV, HIV. ProMop-DES-AF-K jest umieszczony w wykazie VAH (Niemieckiego Stowarzyszenia Higieny). Tekstylia preparowane w systemie ProMop wykazują optymalne działanie czyszczące w procesie mycia 1-stopniowego i pozostawiają powierzchnię bez smug.


SKŁAD
100 g ProMop-DES-AF-K zawiera: 7,0 g chlorek didecylodimetyloamonowy, 12,0 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan 1,3-tiamina, 10,0 g 1-fenoksypropan-2-ol/2-fenoksypropanol. Pozostałe składniki (wg 648/2004/WE): niejonowe związki powierzchniowo-czynne 5-15%, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie.
pH koncentratu: ok. 9,5
pH roztworu roboczego: ok. 7,5


ZASTOSOWANIE
Dezynfekcyjne pranie tekstylnych mopów i ściereczek oraz ich preparowanie roztworem dezynfekcyjno-czyszczącym w celu przygotowania do dalszego użycia w procesie mycia 1-stopniowego wykładzin podłogowych wodoodpornych, nieprzepuszczalnych lub pokrytych powłoka oraz do czyszczenia powierzchni sprzętu ruchomego.


SPOSÓB UŻYCIA
Unikać kontaktu ze skórą! Nosić odpowiednie rękawice robocze (np. z kauczuku butylowego)! Mopy lub ściereczki wyjąć z pojemników i myć nimi podłogę lub powierzchnię sprzętu ruchomego. Brudne mopy i ściereczki wprowadzić ponownie do procesu prania w systemie ProMop. Podczas mycia dezynfekującego należy zwrócić uwagę na całkowite zwilżenie powierzchni (np. 10ml/m2). Narzędzia pracy dobrze umyć wodą. Dozowanie zostaje ustawione w pralce automatycznie podczas preparowania.


Użyte stężenie podano w procentach objętościowych (V-%) przy różnym czasie działania.

Mikrobiologiczna skuteczność działaniaStężenie ProMop-DES-AF-Kczas działaniaStężenie ProMop-CLEAN
Bakterie i grzyby (zgodnie z wytycznymi DGHM) Dezynfekcja powierzchni0,5% (5ml/1l wody)15 min.0,5%
Dezynfekcja mopów i ścierek (zgodnie z wytycznymi DGHM) Dezynfekcja prania0,5% (5ml/1l wody)15 min.0,5%
Ograniczona wirusobójcza Zgodnie z wytycznymi RKI "Bundesgesundheistsblatt" 01-2004 (włącznie z HIV, HBV, HCV)0,5% (5ml/1l wody)30 min.0,5%

Rotawirusy


0,5% (5ml/1l wody)15 min.0,5%

Norowirusy (testowane z FCV), bez obciążeń organicznych


0,5% (5ml/1l wody)60 min.0,5%

Norowirusy (testowane z FCV), duże obciążenie organiczne


1,0% (10ml/1l wody)60 min.0,5%

Konserwacja mopów i ścierek


0,2%-0,5%

ZUŻYCIE NA m2
Zużycie chemii zależy od wielkości zastosowanej pralki.


Środek dezynfekcyjny stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przed użyciem zapoznać się z oznakowaniem i kartą techniczna produktu.


R34 Powoduje oparzenia
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S36/37/39 Nosić odpowiednia odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza ? jeżeli to możliwe ? pokaż etykietę


Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Zamawiam BEZPŁATNY i niezobowiązujący pokaz urządzenia ProMop?-DES-AF-K

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.