Szkolenia

            Firma Sylpo System istnieje na polskim rynku od 2000 roku. Jednym z działów firmy są usługi edukacyjne w zakresie kształcenia lub doskonalenia zawodowego. Działania te cechuje specjalizacja w prowadzeniu szkoleń biznesowych, dostarczaniu wiedzy, umiejętności oraz narzędzi do efektywnego zarządzania zasobami i procesami sprzedażowymi i rozwojowymi zarówno przedsiębiorstw jak i osób indywidualnych.

 

Sylpo System wpisana jest od roku 2010 zgodnie z art. 20 i następne ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1065, z późn. zm.) w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie (stary numer w rejestrze: 2.06/00048/2010, aktualny numer w rejestrze 2.06/0003/1/2018).

 

Przez cały okres działalności Sylpo System świadczy usługi jako jednostka prowadząca kształcenie i doskonalenie zawodowe. W permanentny sposób szkoli kadry dla przedsiębiorstw z branż:  przemysłowych, usługowych, doradczych. Misją spółki jest pobudzanie jednostki do nieustannego rozwoju, co ma bezpośrednie przełożenie na wyniki zawodowe. Intensyfikacja podjętych działań miała miejsce w roku 2010, kiedy to opracowany i przeprowadzony został cykl szkoleń w ramach Akademii Sylpo, pt. „Ekonomia społeczna a aktywizacja lubelskiej młodzieży” z zakresu aktywizacji zawodowej spójności społeczności lokalnej dla bezrobotnych absolwentów do 26 roku życia, planujących otworzyć działalność z zakresu profesjonalnego utrzymania czystości. W ramach projektu Sylpo System przeszkolił ponad 300 osób chcących otworzyć działalność gospodarczą lub podjąć zatrudnienie w szeroko rozumianej branży profesjonalnego utrzymania czystości z wykorzystaniem innowacyjnych systemów. Przy realizacji powyższego zadania nawiązana została współpraca z wieloma podmiotami ekonomii społecznej, z których większością współpraca trwa do dnia dzisiejszego. Jednym z czołowych postulatów przy prowadzeniu przez Sylpo System działalności jest CSR czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – staramy się objąć w miarę możliwości, czy to opieką finansową, czy to doradztwem podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województw polski wschodniej lub bezpośrednio ich podopiecznych.

 

Sylpo System nieprzerwanie stara się również współpracować z podmiotami zatrudnienia socjalnego - chociażby czynnie uczestnicząc w organizacjach ku temu powołanych chociażby w Klubie Pracodawców przy Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Ceniąc rolę podmiotów zatrudnienia socjalnego Sylpo System stara się w miarę możliwości służyć bezpłatnym doradztwem lub wskazaniem dobrych praktyk. W ofercie Sylpo System znajdują się głównie szkolenia z obszarów: 8, 15, 31.  Kładąc nacisk na wysoką jakość świadczonych usług edukacyjnych Sylpo System posiada akredytacje producenckie, dzięki czemu uczestnicy kształcenia zawodowego mogą uzyskać uprawnienia operatora lub instruktorskie dotyczące obsługi maszyn i urządzeń różnych producentów. Sztandarowym produktem stało się szkolenie pn. Autoryzowany kurs instruktorski marki Elsea, z której to usługi skorzystało ponad 120 osób nabywając w ten sposób uprawnienia instruktorskie producenta. Swoją ofertę kierujemy, również zarówno do obywateli UE jak i państw ościennych nienależących do UE.

 

W przeciągu 8 letniego doświadczenia edukacyjnego Sylpo System przeprowadził ponad 600 szkoleń dla ponad 3800 osób. Z usług w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego korzystały  dziesiątki innych zadowolonych klientów.

 

Od 2016 roku Sylpo System przyjął standard w postaci określania luk kompetencyjnych, które występują w zasobach naszych klientów, a co za tym idzie weryfikację gotowości do zmian wywołanych naszymi szkoleniami. Ową gotowość możemy rozpatrywać na trzech płaszczyznach: niezbędnej wiedzy, koniecznych umiejętności, pożądanej postawy.

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.